Worktime management which your staff would choose.

With Nepton, managing working hours, absences and days off is made easy. Manage your business with comprehensive reporting and accelerate processes with the help of automated CLA interpretations and payroll calculations.

Smooth and clear mobile access.

Nepton’s advanced mobile UI is easy to adopt and fast to use. Work hours can be allocated in real time or at the end of the day and the balance is always visible. Overtime is directed to the balance, bank, overtime hours or salary. Annual vacations, absences and days off can be quickly marked to the correct time period. Employees will also be able to correct their own mistakes and omissions directly on their mobile phone.

Use regardless of time or place.

The staff can access Nepton on their phone, tablet, computer, and access and time control terminals. Timesheets can be easily allocated during or after a working day.

Allocate tasks in a diverse manner.

Using Nepton you can track working hours, for example, by customer, project and work type. Tracking and reporting are simple and allocated hours can be the basis for invoicing or project tracking.

Take advantage of up-to-date and transparent information.

Nepton provides up-to-date information updated by the users about overtime, flexible working hours, vacations and unused vacation days. Versatile reports can be utilized for human resources management, payroll calculations and financial management.

Automated CLA and local interpretations.

Using CLA and other interpretations, wages are automatically generated based on the timesheets. Mistakes are minimized, time is saved, and wages are accurately paid right away.

Lomien ja poissaolojen tehokas hallinta.

Neptonissa työntekijä voi jättää loma- ja poissaolopyyntöjä kätevästi kännykällä tai tietokoneella. Pyyntöön voi lisätä myös viestin esimiehelle. Lomien ja poissaolojen käsittelystä saadaan ilmoitukset sähköpostiin.

Vertaile työajanseurannan palvelutasoja

EasyProComplete
Omien työ- tai poissaolotietojen käsittely
Työaikalain mukainen työajantulkinta
Automaattiset TES- ja paikalliset tulkinnat
Vakioraportit työajan tulkinnasta
Liukuma-, pankki- ja ylityökertymien käsittely
Vakioliittymät muihin järjestelmiin
Työajan kohdentaminen projekteille, kustannuspaikoille, asiakkaille
Loma- ja poissaolokertymien laskenta
Lomien ja poissaolojen suunnittelu ja raportointi
Matka- ja kululaskujen käsittely ja hyväksyntä
Matkalaskun päivärahojen automaattinen tulkinta
Rajaton tallennustila asiakirjojen tai kuvien tallentamiseksi tapahtumille

Uutta: Nepton ONE -työajanseuranta

Nyt yritykselläsi on mahdollisuus saada erityisesti asiantuntijoille ja toimihenkilöille suunniteltu Nepton ONE -työajanseuranta maksuttomalla ja nopealla käyttöönotolla – jopa yhdessä päivässä! Nepton ONE sisältää työaikalain mukaisen tulkinnan liukuvaan työaikaan ja tuntityöaikaan. 

Katso vertailu Nepton ONEn ja laajemman Nepton Työajanseurannan välillä >>

Do you want to hear more?

 Contact our sales team directly by calling +358 9 4177 0716 or by emailing sales@nepton.fi or ask for personal introduction.

Meistä sanottua